Bractwo Zabrodzkie

Stowarzyszenie
na Rzecz Gminy Zabrodzie
BRACTWO ZABRODZKIE

AKTUALNOŚCI

WIECZÓR MUZYCZNO-POETYCKI PAMIĘCI ks. NOWACKIEGO

W dniu 26 kwietnia br. o godz. 1845 w kościele parafialnym w Niegowie odbyło się spotkanie poświęcone postaci ks. Henryka Nowackiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie. Pieśni i wiersze autorstwa ks. Nowackiego wykonał chór Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu oraz chór Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. Kierownictwo muzyczne nad całością wieczoru muzycznego objął dr Paweł Getka. Prezentację multimedialną poświęconą biografii H. Nowackiego poprowadził Arkadiusz Redlicki. W trakcie spotkania odtworzono między innymi stare nagrania z płyt gramofonowych, na których utrwalono głos ks. Nowackiego.


PODSUMOWANIE i PLAN DZIAŁAŃ na 2015 ROK

W piątek 13 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie.
Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za ubiegły rok, sprawozdanie finansowe oraz omówiony plan pracy na rok 2015.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Krzeczkowski wskazał, że priorytetowym zadaniem na ten rok będzie wydanie monografii Zabrodzia i okolic Kronika zza brodu. Ponadto w okresie letnim przewiduje się zorganizowanie od 4 do 6 rajdów rowerowych i tradycyjnie Biegu Norwidowskiego. Planuje się również kontynuowanie współpracy z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia i Kujawską Fabryką Maszyn Rolniczych Krukowiak w zakresie dalszego zabezpieczania i porządkowania terenu wokół zabytkowego młyna w Niegowie, a zwłaszcza wybudowania ogrodzenia. Mają być poprowadzone spotkania pod nazwą Gawiniana zainaugurowane w tamtym roku warsztatami ilustratorskimi oraz warsztaty poetycko–muzyczne. W I dekadzie września br. stary młyn przywita swoich gości w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

W związku z przewidzianą na maj kolejną edycją Nocy muzeów w niegowskim młynie już dziś zwracamy się z prośbą do wszystkich sympatyków Bractwa Zabrodzkiego o zgłaszanie swoich pomysłów, poszukanie przedmiotów, które mogłyby posłużyć jako eksponaty na wystawie, jak również o wsparcie przy organizacji tej imprezy.

Przypominamy także o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na realizację celów statutowych naszej organizacji – KRS: 0000280049


WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY

W dniu 18 stycznia br. w kościele parafialnym w Niegowie po wieczornej mszy świętej, ok. godz. 17.45, rozbrzmiały słowa pieśni napisanej ku czci Matki Boskiej Ostrożańskiej zaśpiewanej i zagranej
przez organistę Pawła Getkę. Tym właśnie akcentem rozpoczął się wieczór poetycko–muzyczny,
którego głównym bohaterem był ks. Mieczysław Józef Rzepniewski.

W tym dniu Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie zorganizowało spotkanie poetycko–muzyczne, na którym zostały zaprezentowane wiersze ks. M. Rzepniewskiego – poety. Spotkanie poprowadził Arkadiusz Redlicki członek zarządu stowarzyszenia.

Ks. Mieczysław Józef Rzepniewski jest kapłanem Diecezji Drohiczyńskiej. Tłumaczem książek francuskiego duchownego Michaela Quoista wydanych przez wyd. SS Loretanek. Pierwszy tomik jego poezji pt. W labiryncie dróg Bożych ukazał się w roku 1992. Obecnie wydanych jest 28 zbiorów wierszy. Autor od roku 1997 należy do Związku Literatów Polskich Oddz. w Warszawie. Opublikował między innymi rozważania: Życie w różaniec wpisane (1999), Wymiar chwili (2001), Ze śmierci do życia (2005).

Na część artystyczną złożyły się wiersze z tomiku zatytułowanego Wyznania pielgrzyma (2010) recytowane przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu oraz pieśni przygotowane i zagrane przez Jacka Gajewskiego.

Następnym punktem programu było wystąpienie ks. Rzepniewskiego, który przybliżył zebranym swoją twórczość, odsłaniając przed słuchaczami tematykę, i okoliczności powstawania wierszy. Podzielił się również strofami utworów wydanych w najnowszym tomiku poezji Zbieranie ułomków (2014).

Po wystąpieniu ks. Rzepniewskiego miała miejsce sympatyczna część wieczoru, w której nastąpiły podziękowania, życzenia i wręczenie kwiatów przygotowanych przez organizatorów spotkania oraz wręczenie upominków.

Z pewnością najbardziej miłym momentem dla poety jest rozdawanie dedykacji na kartach tomików własnej poezji. Na marginesie trzeba zaznaczyć, iż wszystkie przywiezione przez ks. Rzepniewskiego zbiory poezji znalazły nabywców.

Na zakończenie zgromadzeni w kościele mogli usłyszeć pieśń skomponowaną i napisaną przez ks. Henryka Nowackiego, która była zapowiedzią kolejnego wieczoru poetycko–muzycznego planowanego przez Bractwo Zabrodzkie.

do góry

WARSZTATY ILUSTRATORSKIE C.D.

Warsztaty ilustratorskie Gawiniana w dniu 27 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu poprowadziła rysowniczka Ewa Pazyna. Grono uczestników zwiększyło się do 29 osób. Każdy z uczestników otrzymał wiersz Antoniego Gawińskiego Dawna melodia wraz z rysunkiem drzewa pozbawionego liści, które należało ożywić, wykorzystując różne techniki: rysunek, pastele, wyklejankę. Wśród uczestników zajęć plastycznych rozlosowano pracę ofiarowaną przez E. Pazynę, którą odebrał Arkadiusz Redlicki członek zarządu Bractwa Zabrodzkiego. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach ilustratorskich.

Warsztaty odbywają się dzięki finansowemu wsparciu z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej.


WARSZTATY ILUSTRATORSKIE GAWINIANA

W dniu 22 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu rozpoczęły się I Warsztaty Ilustratorskie Gawiniana zorganizowane przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie i Stowarzyszenie Pepisko.

Spotkanie było skierowane głównie do nauczycieli plastyki, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Dębinek, Zabrodzia, Mostówki, Brańszczyka, Warszawy i Wyszkowa. Pierwsza część warsztatów poświęcona była technice graficznej – kalkografii, w której przy użyciu żelazka i kalki ołówkowej można w prosty sposób wyczarować interesujący świat. Zajęcia prowadziła ilustratorka pani Dorota Suwalska.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie i Stowarzyszenie Kulturalno–Alternatywne "Pepisko" dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i LGD "Równiny Wołomińskiej"

do góry
© 2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Zabrodzie "BRACTWO ZABRODZKIE" | zalecana rozdzielczość: 1024 x 768