Bractwo Zabrodzkie

Stowarzyszenie
na Rzecz Gminy Zabrodzie
BRACTWO ZABRODZKIE

DZIAŁALNOŚĆ

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Głównym polem działania Bractwa Zabrodzkiego jest promocja Gminy Zabrodzie, ochrona jej wartości kulturowych oraz organizowanie imprez o charakterze społecznym. Wszystkie cele zostały zapisane w statucie Stowarzyszenia.


Zespół "Sława" – KGW Zabrodzie

Członkowie Stowarzyszenia współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zabrodzia. Członkinie Koła zapraszane są na wystawy twórczości lokalnej, na których prezentują swój program artystyczny oraz przygotowują degustacje potraw. Niektórzy członkowie Bractwa Zabrodzkiego pomagają kobietom z Koła w wykonywaniu ołtarzy na Boże Ciało oraz wieńców dożynkowych.

W roku 2009 podczas Zabrodzkiego Święta Plonów w Dębinkach członkowie Stowarzyszenia pomagali w dekorowaniu ołtarza, przy którym została odprawiona msza św. dziękczynna za plony.

Członkowie Stowarzyszenia co roku uczestniczą w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej w Loretto.

14 lutego 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu Bractwo Zabrodzkie zorganizowało wieczór poezji miłosnej autorstwa zaprzyjaźnionego z Zabrodziem poety, Wacława Puławskiego, połączony z promocją tomiku wierszy Różany ogród.

29 marca 2011 r. Stowarzyszenie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowało dla uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjum konkurs recytatorski poezji C. K. Norwida.

Pełen przebieg działalności Bractwa znajdą Państwo w dziale ROZLICZENIE


KWESTA na CMENTARZU PARAFIALNYM w NIEGOWIE

...Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;


Kwesta na cmentarzu niegowskim w 2007 r.

Doskonałym miejscem do realizacji tego celu statutowego jest cmentarz parafialny w Niegowie. Oprócz swej funkcji sakralnej jest również zbiorem pamiątek z przeszłości gminy Zabrodzie. W roku 2007 Bractwo Zabrodzkie zidentyfikowało najciekawsze nagrobki ze względu na wiek, formę artystyczną i zasługi zmarłych oraz sporządziło plan cmentarza z zaznaczeniem osobliwych nagrobków i wyznaczeniem wśród nich ścieżki. Opracowało także przewodnik po tej ścieżce, który można nabyć w małym muzeum niegowskim Skarbczyk Parafialny.Nagrobek braci Zielińskich z 1846 r.

Najważniejsze było jednak odrestaurowanie najstarszych nagrobków liczących ponad 150 lat:

 
Nagrobek Aleksandra Ihnatowicza z 1882 r.

Na renowację następnych nagrobków, co roku 1 listopada, Stowarzyszenie przeprowadza zbiórkę pieniędzy. Podczas pierwszej takiej akcji, w roku 2007, zebrano 2 352,43 zł. Podczas II kwesty w 2008 r. tylko 1 405,00 zł.

do góry

WYSTAWY TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ

Ziemia Zabrodzka przez wiele stuleci przyciągała znanych poetów, malarzy, publicystów, szperaczy kultury i folkloru. Tu natchnienie poetyckie czerpał Teofil Lenartowicz. Oskar Kolberg spisywał pieśni tutejszego ludu a Władysław Podkowiński na obrazach impresjonistycznych utrwalał krajobraz zabrodzki i ludzi. W Głuchach urodził się poeta romantyczny Kamil Cyprian Norwid. Dworek Norwidów skupiał członków grupy ZachętaCyganerii Warszawskiej. W Głuchach mieszkał rzeźbiarz Bolesław Jeziorański, a po wojnie jego szwagier Antoni Gawiński – autor licznych książek (zwłaszcza dla dzieci) oraz rysunków i obrazów, z których kilka do dziś zachowało się na terenie parafii Niegów.

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie odnajduje dzieła dawnych artystów u potomków, u mieszkańców wsi, w okolicznych kościołach, muzeach i archiwach. Chcemy bowiem szerzej poznać i spopularyzować ich twórczość artystyczną. Dążymy do ocalenia i pielęgnowania tradycji artystycznych Ziemi Zabrodzkiej.

Na terenie gminy mieszka wiele osób, które piszą wiersze, rysują, malują obrazy, rzeźbią, modelują, fotografują i haftują oraz tworzą instalacje artystyczne i animacje komputerowe. Do maja 2008 roku udało się odnaleźć 22 takie osoby w wieku 21 – 94 lata i namówić je do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego na gminnej wystawie twórczość lojalnej, która stała się już wydarzeniem cyklicznym.

do góry

RAJDY ROWEROWE i SPACERY

Lato to czas sprzyjający zrelaksowaniu się przed chłodną i deszczową jesienią oraz zimą. Od maja do sierpnia Bractwo Zabrodzkie organizuje rajdy rowerowe, a we wrześniu biegi i wędrówki piesze.


BIEG NORWIDOWSKI

C. K. Norwid przyszedł na świat 24 września 1821 r. we wsi Laskowo-Głuchy w rodzinie Jana Norwida i Ludwiki ze Zdzieborskich. Po śmierci matki 4-letnim Cyprianem i jego trojgiem rodzeństwa opiekowała się babcia Wiktoria Hilaria Buyno z domu Sobieska, pra-, pra-, pra-, prawnuczka króla Jana III Sobieskiego, mieszkająca wówczas w Strachówce. Po śmierci babci 9-letni Cyprian wychowywał się w pałacu ojczyma matki Xawerego Dybowskiego – dziedzica majątku Dębinki. Do czasu opuszczenia na zawsze kraju w 1842 roku, w dni wolne od nauki i w wakacje przebywał w Dębinkach (mimo, że uczył się w gimnazjum na warszawskim Lesznie). Opisane zdarzenia z życia poety uzasadniają wybór trasy biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalno-sportowych gminy Zabrodzie.

REKORDY

  1. 17:15,27 – Przemysław Pilipczuk (2012)
  2. 19:48,00 – Łukasz Banaszek (2009)
  3. 21:00,47 – Paweł Ostatek (2008)

  1. 18:29,00 – Mariola Ślusarczyk (2011)
  2. 23:20,00 – Mariola Nadaj (2009)
  3. 23:43,30 – Mariola Nadaj (2008)

TRASA BIEGU

do góry
© 2014 Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Zabrodzie "BRACTWO ZABRODZKIE" | zalecana rozdzielczość: 1024 x 768